Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050

07/09/2023 21:49 52 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện Quang Bình, Sở Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Lễ công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở xây dựng, đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia. Về phía huyện Quang Bình có đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn;lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ công bố 2 Đồ án quy hoạch huyện Quang Bình

Tại buổi công bố, Sở Xây dựng đã công bố Quyết định số 1615/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1614/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh, huyện, quy hoạch vùng tỉnh và các chiến lược phát triển ngành để triển khai đảm bảo tính kế thừa các định hướng phát triển của vùng huyện Quang Bình. Đồng thời, nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế, mối quan hệ giữa phát triển vùng huyện Quang Bình với các vùng khác trong tỉnh và các vùng khác trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch tập trung vào các lĩnh vực then chốt gắn với các thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực của địa phương. Cùng với đó, tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, du lịch, dịch vụ, các vùng nông nghiệp và đưa thị trấn Yên Bình từng bước phát triển, đạt các tiêu chí của đô thị loại V đến đô thị loại IV.

Trên cơ sở của việc tổ chức công bố 2 Đồ án quy hoạch, huyện Quang Bình cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch nội dung quy hoạch, nâng cao nhận thức của người dân đối với các quy định về trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, có các phương án quản lý chặt chẽ mốc giới quy hoạch, quỹ đất, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phát triển đô thị, cảnh quan, không gian kiến trúc gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt.

Minh Hằng

Quangbinh.hagiang.gov.vn

Tin khác