Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

BÀ CON NHÂN DÂN THÔN THƯỢNG BÌNH HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG BÊ TÔNG, KÊNH MƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI KHÁC

28/03/2024 14:32 33 lượt xem

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 - 2025 xã Yên Thành nói chung, thôn Thượng Bình nói riêng bà con nhân dân nơi đây đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất và nhiều cây có giá trị kinh tế như: cây chè, cây quế, bồ đề… và nhiều loại cây hoa màu khác  để làm đường bê tông, kênh mương và các công trình phúc lợi khác.

                                                            Đơn vị thi công đang san ủi mặt bằng

Có được thành công đó chính là nhờ có đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là sự lãnh chỉ, đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền xã, sự vào cuộc của UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội và độ ngũ cán bộ công tác dân vận không chuyên trách ở thôn Thượng Bình đã đi vào lòng dân.

xayenthanh.hagiang.gov.vn

Tin khác