Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Quang Bình

04/10/2023 09:12 40 lượt xem

Ngày 28/09, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Quang Bình. Dự có Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

   Các đại biểu dự hội nghị

Để triển khai tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, các phòng ban chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch cụ thể về công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện và đặc biệt đã chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức họp với từng thôn bản, vùng dự án trên cơ sở nguyên tắc bình xét đối tượng thụ hưởng, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đã đạt được ý kiến đồng thuận cao của người dân của đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở đó để các xã thị trấn tổng hợp đối tượng sắp xếp thứ tự ưu tiên, niêm yết công khai và trình UBND huyện phê duyệt định mức và danh sách để hỗ trợ người dân. Kết quả: Huyện đã chủ đông lồng ghép nguồn vốn của chương trình với nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới với số kinh phí: 142.000 triệu đồng vốn đầu tư cho cả giai đoạn 2021-2025 đạt 35,2%; Dự án I: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước phân tán với tổng kinh phí giao năm 2022, 2023 là trên 14 tỷ đồng, đã giải ngân gần 4 tỷ đồng đạt 26% kế hoạch; Dự án III: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí là trên 77 tỷ đồng, giải ngân gần 14 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch vốn….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình yêu cầu các Phòng, ban chuyên môn của huyện cần làm tốt công tác phối hợp với các xã và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, đồng thời các xã, thị trấn nhanh chóng hoàn thiện các bộ hồ sơ đảm bảo chi tiết, đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất. Đối với các tiểu dự án của các chương trình chưa được thực hiện cần khẩn trương rà soátđúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cần bám sát kế hoạch, nội dung để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo thời gian kế hoạch đã đề ra.

Trung Hậu – Minh Hằng

Quangbinh.hagiang.gov.vn

Tin khác