Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT XÃ YÊN THÀNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI THÔN ĐỒNG TÂM

26/05/2024 11:33 16 lượt xem

Sáng ngày 14/5/2024, hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã Yên Thành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Đồng Tâm, bà con nhân dân tham gia đông đủ

                                                      Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền có các đồng chí trong hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, có công an, cán bộ địa chính xây dựng, Cán bộ tự pháp, cán bộ lâm nghiệp, Hội LHPN, Hội nông dân và Hội CCB xã Yên Thành.

Tại buổi tuyên truyền các đồng chí cán bộ chuyên môn xã đã tuyên truyền phổ biến Luật hôn nhân và gia đình, Luật lâm nghiệp, Luật ATGT, Luật đất đai, công tác phòng cháy chứa cháy đến bà con nhân dân trong thôn.

Qua buổi tuyên truyền phổi biến giáo dục pháp luật bà con nhân dân, nhận thức được và mong muốn trong thời gian tới bà sẽ chấp hành và thực hiện tốt các luật trên.

xayenthanh.hagiang.gov.vn

Tin khác