Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Ban chỉ đạo QCDC xã Yên Thành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trường học, Trạm y tế

10/05/2024 09:02 22 lượt xem

Sáng ngày 03/5/2024 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo QCDC xã Yên Thành tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn xã.

Ban chỉ đạo QCDC xã Yên Thành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trường học, Trạm y tế

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 08/4/2024 của Ban chỉ đạo QCDC xã Yên Thành về kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sơ quý II/2024.  Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo QCDC xã Yên Thành tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn xã.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía các đơn vị có đồng chí  Bí thư chi bộ, Ban chi ủy chi bộ, chủ tịch công đoàn, kế toán và các bộ phận có liên quan. về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Thèn Quốc Nguyên - PBTTT Đảng ủy, trưởng đoàn kiểm tra, các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo. 

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Yên Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đi vào thực chất hơn. Cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã tích cực đổi mới hoạt động, phối hợp tốt với chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra  tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở ở trong  thời gian qua, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện dân chủ tại các đơn vị; đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra hiện nay.

 

 

 

Văn Dũng

Tin khác